Wat is het Nationaal Park Oosterschelde?

Nationaal Park Oosterschelde
Nationaal Park Oosterschelde is een wereld van getij, wind, en vooral water, veel water. Bij eb droogvallende slikken en platen verdwijnen weer als de vloed opkomt. Achter de dijken liggen karrevelden, inlagen en kreekgebieden als zichtbare herinneringen aan het leven van de Zeeuwen met de zee.

Op en rond de Oosterschelde vinden duizenden vogels ruimte om te rusten, te eten en te broeden. De Oosterschelde is dan ook, op de Waddenzee na, het belangrijkste vogelgebied van Nederland. Ook is de Oosterschelde van groot internationaal belang voor soorten als scholekster, wulp, kluut en kanoet.
Kijk je onder water, dan zie je een eigen wereld. Katvissen, anemonen, kokerwormen, koralen en wieren, schelpdieren en vissen met schilderachtige namen als snotolf en botervisje leven hier in het heldere water.

De Oosterschelde heeft ook een economische betekenis. Het duidelijkst is dat voor visserij, aquacultures (mosselen en oesters), beroepsscheepvaart en recreatieondernemingen. Ook komen hier veel mensen komen om te genieten van de weidsheid van het water, het vrijheidsgevoel.

Dit alles maakt de Oosterschelde uniek, en daarom heeft dit gebied in 2002 de status van Nationaal Park verworven. Binnen het verband van het Nationaal Park werken overheden en visserij-, recreatie- en natuurorganisaties samen, aan een duurzaam beheer van het park. Daarbij staat de natuur voorop, maar er is nadrukkelijk ook ruimte voor de visserij, recreatie en scheepvaart. De Oosterschelde is met zijn 37.000 ha en 125 km kustlijn het grootste van de Nederlandse Nationale Parken.

Challenge Team Sailing kent de Oosterschelde als haar broekzak. Laat u verrassen en ontzorgen tijdens uw bedrijfsuitje, teamdag, klantendag, relatiedag, incentive of lekker dagje uit met de familie.

Oosterschelde is magnifiek zeilwater Challenge Team Sailing verzorgt arrangementen.

Schelpenbank op de Oosterschelde mooie ankerplaats tijdens je dagje uit.

Stormvloedkering foto genomen tijdens personeelsfeestje.